Lisabassidega Teppo tüüpi lõõtspill

See on lõõtspilli uuendus, mis on oma olemuselt 100 aastat vana. August Teppo valmistas 20. sajandi esimestel kümnenditel mitu lisabassireaga pilli. Osa pille on hilisemalt tavalise bassi peale ringi ehitatud. Miks? Seda me võibolla ei saagi kindlalt teada.

Uut pilli kavandes sai selgeks, et kaasaegsed mängumehed, kes minoorseid lugusid mängivad, kasutavad pilli teistmoodi kui Teppo aegsed pillimehed pihkva- ja liblikõõtsadega. Häälestuse süsteem, mis sai valitud uuele pillile, on sama nagu Lääne-Euroopas nt. Hohner lõõtspillidel. Nupuvahed ja käik on samad, mis tavalisel eesti lõõtsal, et mängija saaks selle kätte võtta ja mängida, võõristust tundmata.

Topelt kogus bassikeeli eesti lõõtspilli sisse mahutada pole mitte väike töö – peaaegu iga viimane kui millimeeter on ära kasutatud.

Pilli tähtsimad iseärasused:

  • Traditsiooniline 3 kooriline, kambriga viisipool.
  • 3 kooriline kambri bass, 6 keelt akordis.
  • 25mm samm bassipoolel.
  • Valgevasest plekid.
  • Suuremad õhuklapid.
  • Kaal ~6,5kg.